حمل و نقل با تریلی

حمل و نقل با تریلی

حمل و نقل با تریلی

تجربه سالها کار با شرکت‌ها و مراکز صنعتی بزگ این تخصص را به مجموعه باربری سپاهان اعطا نموده که به تناسب نوع و وزن و حجم بار این مراکز بهترین خدمات با مناسب ترین تعرفه همراه با بارنامه و بیمه نامه معتبر ارائه و رضایت کامل ایشان حاصل گردد.

keyboard_arrow_up