باربری سپاهان
03134356451 | 03133451625

حمل و نقل با کامیون

از آنجا که محدوده خدمات با کامیون از لحاظ نوع کامیون بنا به ظرفیت و نوع باربند آن متفاوت و وسیع میباشد لذا کارشناسان ما با بهترین تناسب میان مسیر مبدا و مقصد؛نوع بار و وزن و حجم آن بهترین گزینه را به مشتریان محترم پیشنهاد و با رانندگان مجرب خدمات رسانی با بهترین کیفیت و تعرفه رقابتی انجام میشود.