حمل و نقل با وانت

حمل و نقل با وانت

حمل و نقل با وانت

کارشناسان ما بعد از تماس مشتریان محترم طبق نیاز سنجی، بسته به وزن و ابعاد بار وانتهای سبک؛نیمه سبک و سنگین را به مشتری پیشنهاد و با توجیه کامل راننده نسبت به ارائه خدمات با کیفیت با تجهیزات کافی به محل ارسال میکنند.

keyboard_arrow_up