باربری سپاهان
03134356451 | 03133451625

باربری سپاهان با انواع وانت در خدمت شماست

سفارش انواع وانت پیکان، وانت نیسان؛ وانت مزدا، وانت پراید و… فقط با یک تلفن.

نیسان آبی

چه ظرفیتی مد نظرتونه ؟

لوگو رنگی وانت مزدا

وانت مزدا

تا 1 تن ظرفیت بار

لوگو رنگی وانت پیکان

وانت پیکان

تا 500 کیلو ظرفیت بار

لوگو وانت نیسان آبی

وانت نیسان

تا 2 تن ظرفیت بار

لوگو رنگی وانت پراید

وانت پراید

تا 350 کیلو ظرفیت بار

لوگو رنگی وانت پیکاپ رونیز

وانت پیکاپ

تا 500 کیلو ظرفیت بار

نمیدونید چه وانتی برای شما مناسبه ؟